Bæredygtig hosting - hvordan?

Hiking the Laugavegur trail, by Alexander Hahn. CC-BY-2.0
I denne blogpost får du bl.a. svar på:

  • Hvad er de tre mest udbredte strategier for at levere bæredygtig hosting?
  • Kan strømbesparelser og hurtigere websider gå op i en højere enhed?

Dette er 2. del af serien "På vej mod et grønnere internet".

1. del: Udfordringen!

2. del: Bæredygtig hosting - hvordan?

3. del: Vores løsning

Der er flere og flere hosting-udbydere, som får øjnene op for den stigende efterspørgsel på "bæredygtig hosting" eller "grøn hosting", som det også kaldes. Produkterne lanceres som en mulighed for at få en grønnere profil på nettet, nogle mere troværdige end andre.

Der er desværre ikke etableret nogen uafhængig certificeringsordning for bæredygtig hosting, som man kan støtte sig op ad som kunde. Man må derfor selv ud og researche på sagen.

Det store spørgsmål for os har været: hvilken strategi er den mest effektive og troværdige for bæredygtig hosting?

Vi har fundet frem til at følgende tre strategier er de mest udbredte i forhold til at levere bæredygtig hosting:

  1. Datacentrene drives af el fra vedvarende energi-kilder.
  2. Reduktion af strømforbruget i datacentrene.
  3. Køb af vedvarende energicertifikater, investering i vedvarende energiproduktion og andre CO2-reducerende projekter.

Det store spørgsmål for os har været: hvilke strategier er de mest effektive og troværdige for bæredygtig hosting?

El fra vedvarende energi-kilder

Det mest effektive tiltag i forhold til at reducere CO2-udledningen er at gå til ondets rod og sikre sig, at datacentrene drives af størst mulig andel af vedvarende energi. Kul, olie og gas udleder 50-100 gange så meget CO2 pr. KWh som f.eks. vandkraft og vindenergi. Globalt set leveres 90% af vores energi stadig fra fossile kilder. Det er altså vigtigt at vide noget om elforsyningen i det område, hvor ens datacenter er placeret.

Kul, olie og gas udleder 50-100 gange så meget CO2 pr. KWh som f.eks. vandkraft og vindenergi.

Vandkraft og geotermisk energi

Island er et skoleeksempel på, hvor langt man kan komme med anvendelse af vedvarende energi. De kan bryste sig af en elforsyning baseret på tæt ved 100% vedvarende energi, primært fra vandkraft og geotermisk energi. Norge er også godt med, de ligger på over 60%. Disse energikilder leverer strøm konstant og stabilt og både Island og Norge har da også fået øjnene op for muligheden for at drive bæredygtige datacentre på dette grundlag. En del store datacentre er allerede opført, og der bygges løbende flere.

Vandfald i Island

Vandfald i Island. Vandkraft er en vigtig kilde til vedvarende energi. Foto: Eric Sundstroem CC-BY-2.0

Vindenergi

Danmark har ikke meget vandkraft eller geotermisk energi at byde på. Men man kan godt finde virksomheder i Danmark, som tilbyder hosting (delvist) drevet af vindkraft. Andet ville også være mærkeligt, da Danmark følger godt med på dette område og producerer meget vindenergi. Men selv om vi på en god blæsevejrsdag kan komme op på at dække 100% af det danske energibehov, ligger den gennemsnitlige andel på årsbasis kun på ca. 25%. Ulempen ved vindenergi er udsvingene i forsyningen. Når vinden ikke blæser, bliver vi nødt til at fyre ekstra op for kulkraftværkerne eller importere strøm fra andre lande.

Selv om man sørger for at drive sine servere med el fra vindmøller i Danmark, må man i vindstille perioder falde tilbage på den fossile energi.

Solenergi

Der er også virksomheder, som tilbyder hosting drevet af solenergi. De er typisk placeret i områder med mange solskinstimer, f.eks. ligger der et stort datacenter i den Californiske ørken. De har dog brug for at supplere med el fra det normale el-net om natten. Enkelte hævder at de udelukkende benytter solenergi med batterier som backup om natten. Vi har dog ikke kunnet få tilsendt dokumentation eller henvisning til en uafhængig tredjepart, der kan bekræfte at dette rent faktisk kan lade sig gøre i større skala.

Solceller

Nellis solcelleanlægget i Nevadaørkenen. Foto: thegeneration, flickr.com. CC-BY-2.0

Reduktion af strømforbruget

Det er oplagt at en reduktion af strømforbruget i datacentrene er en god idé. I forbindelse med hosting, kan dette gøres på mange måder.

Koldt klima = mindre strøm til nedkøling

Op mod halvdelen af strømmen i et datacenter går typisk til køling af serverne. Derfor er der store besparelser at hente både i det økonomiske regnskab og CO2-regnskabet, hvis strøm til køling kan reduceres eller helt undlades. Af samme grund er mange selskaber begyndt at anlægge datacentre i kolde områder. Dermed kan man køle serverne ved at lade almindelig luft cirkulere i bygningerne gennem passende filtre, der sørger for at fjerne skadelige partikler og skabe den rette luftfugtighed.

Advania Data Center i Island

Advanias Thor Data Center i Island køles indirekte af af den islandske luft og sparer dermed store mængder strøm til aktiv køling. Foto gengivet med tilladelse fra IntelFreePress, flickr.com. Copyright.

Hurtige websites = mindre strøm til serverne

At et website vises hurtigt gør både brugerne og søgemaskinerne glade. Men også ud fra et miljøsynspunkt har det positiv effekt.

Det er sjældent at en IT-service (f.eks. et website) bruger 100% af en servers kapacitet 100% af tiden. Derfor er det både økonomisk og energimæssigt sund fornuft at placere mange services på samme fysiske server, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. "Shared hosting" og "Virtuelle servere" er da også standard-tilbud hos langt de fleste hosting-udbydere.

At et website vises hurtigt gør både brugerne og søgemaskinerne glade. Men også ud fra et miljøsynspunkt har det positiv effekt. Der er udviklet en række såkaldte caching-teknologier som kan benyttes på de fleste moderne websites.

Disse teknologier sørger for, at harddiske, databaser og processor kommer på mindst muligt arbejde. Det resulterer i at websiderne leveres hurtigere og i sidste ende bruger mindre strøm.

Anvendelse af miljøvenligt IT-udstyr

Den hardware som benyttes i datacentrene har også betydning for strømforbruget. Nogle servere kan tåle højere temperaturer end andre, og kræver derfor ikke så meget køling. Der findes flere teknologier og designvalg som kan give besparelser på strømregningen.

Indirekte reduktion af CO2-udledning

En tredje strategi for at skærpe sin grønne profil, er at støtte projekter, der arbejder for lavere CO2-udledning.

CO2-kvoter og RECS-certifikater

Mange hostingfirmaer annoncerer, at de er CO2-neutrale i kraft af deres køb af kvoter af forskellig art. RECS (Renewable Energy Certificate System) er et eksempel på sådan et kvotesytem.

RECS er grundlagt for at fremme den internationale udbredelse af vedvarende energi. Det er baseret på, at der udstedes RECS-certifikater hver gang der produceres en vis mængde vedvarende energi. Disse certifikater kan købes af virksomheder (kun én gang selvfølgelig), og dermed kan det bevises, at der er er blevet produceret og forbrugt vedvarende energi.

RECS er imidlertid blevet kritiseret for at have begrænset reel effekt, da det ikke nødvendigvis skaber nogen større efterspørgsel efter vedvarende energi.

Brunkulsudgravning i Tyskland

De umiddelbart synlige konsekvenser af brugen af fossil energi. Brunkulsudgravning i Tyskland. Foto: GunterHH, flickr.com, CC-BY-ND-2.0.

Også EUs CO2-kvotesystem har været udsat for hård kritik. Systemet har nogle tekniske svagheder der betyder, at der er blevet svindlet med kvoterne og at de i sidste ende ikke virker efter hensigten. Kvoterne er alt for billige og dermed presses virksomhederne ikke til at være innovative og gøre deres produktion mere miljøvenlig.

Investering i vedvarende energi

Nogle virksomheder tilbyder en model, hvor de lader kunden beholde sin eksisterende hjemmeside, og i stedet sørger for at investere i vedvarende energi i et omfang, der skulle neutralisere den CO2, der udledes ved brug af hjemmesiden.

Fordelen ved denne model er, at virksomhederne ikke behøver at gøre andet end at oplyse besøgstal på hjemmesiden og betale regningen. Herefter kan de kalde sig CO2-neutrale og fortsætte med at benytte deres eksisterende hosting-løsning.

Ulempen ved investeringen i vedvarende energi er, at det er en indirekte og uigennemsigtig måde at forsøge at løse CO2-forureningen fra internettet på. 

Ulempen ved investeringen i vedvarende energi er, at det er en indirekte og uigennemsigtig måde at forsøge at løse CO2-forureningen fra internettet på. Man påvirker ikke IT-industrien til at blive mere bæredygtig ved at lave en generel investering i vedvarende energi. Flytter man derimod sit website til en udbyder, hvor datacentrene drives af vedvarende energi, støtter man direkte denne virksomhed, og "straffer" samtidig sin ikke-bæredygtige ex-hosting udbyder.

Denne forskydning i markedet vil motivere den vakse ex-hosting-udbyder til også at gøre en indsats at holde på kunderne - måske ved at tilbyde en mere bæredygtig hosting.

Plantning af træer og andre CO2-reducerende projekter

Nogle hosting-virksomheder bygger deres grønne hosting strategi på, at sørge for, at der plantes træer i et omfang, der på sigt vil genoptage den CO2, som udledes ved drift af deres datacentre.

Nogle af fordelene ved denne løsning er, at man med plantning af skov får en "ekstra bonus" oven i hatten i form af flere rekreative områder samt beskyttelse af grundvand, der ikke vil blive belastet af sprøjtemidler fra landbruget.

Ulempen er, ligesom ved investering i CO2-kvoter, at hosting-udbyderne ikke bevæger sig mod en reel håndtering af problemet med CO2-udledningen fra datacentrene, men blot symptom-behandler.

Læs 3. del af "På vej mod et grønnere internet: Vores løsning".

Tags: 
bæredygtig hosting
vedvarende energi