Fri og Open source software

www.opensource.com

Fri software er en betegnelse for den type gratis software, der bedst muligt sikrer brugerens sikkerhed og frihed til at inspicere, ændre og videredele koderne.

Hos Green Volcano bruger vi næsten udelukkende fri software og støtter aktivt op om udbredelsen i det omfang vi kan.

Fri software og open source er bygget op omkring rationelle, etiske principper med det formål at sikre transparens og sikkerhed for slutbrugerne.

Vi anbefaler vores kunder at bruge fri eller Open source software, når det er muligt. Fri software og open source er bygget op omkring rationelle, etiske principper med det formål at sikre transparens og sikkerhed for slutbrugerne.

Med fri software har du muligheden for at "kigge bag kulisserne" og sikre dig, at alt fungerer som leverandøren hævder. Du har større frihed til at skifte leverandør, da du er fritstillet til at tage dine data med dig. Fri software understøtter udvikling og innovation i samfundet som helhed, da princippet netop får sin styrke fra videndeling og samarbejde.

Som bruger af fri software bliver man en typisk del af et større community, der hjælper én med support gennem fora og tutorials på nettet, på møder og konferencer rundt om i verden. Blandt mange succesfulde fri software-projekter kan nævnes Linux, Drupal og Apache webserveren.

Tags: 
fri software
open source