Sådan får du adgang til logfilerne på dit webhotel

Hvis du oplever en fejl på dit website, f.eks.

500 Internal Server Error Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available in the server error log.

vil det næste naturlige skridt være at kigge i log-filerne efter fejl.

  1. Log ind i kontrolpanelet: https://admin.greenvolcano.dk
  2. Find menupunktet "Logs and reports" i menuen i venstre sidebjælke
  3. Klik på "Apache Error Log" for at få detaljeret information om fejlen

 

Tags: 
fejl
error